Skattejagt og orienteringsløb

Velkommen til Skattejagt, Orienteringsløb

Hvis du skal lave et orienteringsløb for børn. Til fødselsdagsfest, spejder/FDF eller et andet arrangement med børn, unge, eller for den sags skyld voksne som ikke er bange for naturen, så er her nogle idéer.

 

Et løb kan laves på mange måder:

Deltagerne opdeles i hold i passende størrelser.

Ruten:

De små kan gå efter en snor/ minestrimmel (rød-hvid plaststrimmel som bruges ved eks. vejarbejde) man kan også bruge garnrester, minestrimmel / garnrester kan ophænges i stumper med en passende afstand.

Holdet kan også følge reflekser som er ophængt i træer og lign. i en passende afstand, holdet bruger lygter for at se reflekserne i mørket. Afstand mellem reflekserne, efter sværhedsgrad.

 

De større kan følge en rute som kun er afmærket med minestrimmel, reflekser eller lign. de steder hvor ruten ændre kurs.

De kan også gå efter kort over området (turistkort over lokale skove fås på biblioteket), med kompas, eller bare Kraks kort.

 

Eller "Frimærkeløb", hvor holdet får udleveret en puslespilbrik af kortet (kopi af et kort er klippet i stykker) ved hver post. Hver brik viser vej til næste post.

 

En anden idé er..

"Lagkageløb": På hver post rundt på ruten får man udleveret en del til lagkagen, hvis man svarer rigtigt på spørgsmålet/ løser opgaven. Eks. en lagkagebund det ene sted, piskefløden eller piskeriset på næste post. o.s.v. Til slut samles/laves lagkagen og spises af holdet. Har man svaret forkert et sted (får man ikke noget på denne post) og mangler eks. lagkagebundene er det bare ærgerligt.

 

"FOTO-løb": Holdene får udleveret et papir med en kopi af flere billeder, ud fra billederne finder holdet posterne en efter en, ved at genkende stedet på billedet, et hus, et skilt o.s.v. (godt til løb i byområder).

 

Poster med point: Sedler fra et til ti hænger på posterne, de der kommer først tager selvfølgelig seddel 10. Hvem får flest point?

 

Opgaver til løbene:

Med passende afstand på ruten hænger så en opgave (en post / seddel), * død post er et papir med beskrivelse af opgaven som skal udføres.

Eller en levende post, en person som fortæller holdet hvad de skal lave / udføre på denne post.

Se idéer til både døde og levende poster, samt færdigpakkede løb (lige til at printe ud) her på siden.

 

God fornøjelse.

 

Her er først 28 forslag til døde / ubemandede poster, med opgaver.

Du vælger bare hvilke som passer til jeres løb / leg..

 

 1. Et sted på ruten (på et træ eller andet) hænges en seddel hvorpå der står adressen på næste post, med en blodig kniv igennem.
 2. Post med koder, morse eller spørgsmål vedr. ting i har gennemgået i klassen / spejder eller lign.
 3. Lommebog ( med tlf.) eller lign. med adressen på næste post, liggende åbent i et butiksvindue eller lign..
 4. En seddel med beskeden: Ring fra en tlf. boks til et "tlf. nummer" (med en telefonsvarer som meddeler en ny adresse, på næste post).
 5. Holdet finder i en æske eller andet en seddel med et tlf. nr. på. (Find en boks og ring!)
 6. Rebus om dagens tema og/ eller henvisning til næste post.
 7. På en død post hænger et foto eller postkort, som er et billede af næste post (bygning eller lign.)
 8. Kode bygget over en avis. Tegn eks. firkanter på plastfolie og læg over en artikel så de indkredsede ord og / eller bogstaver ses i firkanten, disse sammensættes til en sætning. Evt. som levende post. Lad først holdet selv prøve med foliet og avisen.
 9. Kort er ophængt, med beskrivelse af opgaven. Gå til næste post ved at følge en tegnet streg på kortet.
 10. Få udleveret en kompas-kurs til næste post. Beskeden kan hænge på posten, eller udleveres af en post / person.
 11. Spørgsmål: Eks. hvor høj / lang, er denne mur / tårn (skriv svaret ned på egne papirer).
 12. Lav en sang eller et løbs-råb, mens holdet går videre til næste post, udføres ved næste levende post, hvor denne giver point.
 13. Der er et fodaftryk af en stor fod i skovbunden, hvad størrelse er dette ? Skriv på papir.
 14. Hele løbets rute er afmærket med reflekser (efter mørke-tid) så bare følg reflekserne, brug en lygte for at kunne se reflekserne (ingen kort).
 15. Følg afmærkning som eks. minestrimmel, garn i en farve, eller andre mærker, fra post "X" til post "Y".
 16. Løse koder som kan ses oppe på en væg, eller på en seddel som ligger i bunden af en spand med vand i (se koder i boglisten nederst).
 17. Holdet finder en avis med fingeraftryk (evt. blodige) med overstreget eller omridset ord som fortæller om næste post (lidt gys på posten, for at stresse holdet).
 18. En på holdet har brækket en arm eller ben, lav en armslynge eller benskinne. Resultatet skal fremvises på næste post, hvor der gives point.
 19. Løs kode ved hjælp af "kodeur". Eller andre hemmelige koder (se boglisten nederst).
 20. Svare på spørgsmål om aktuelle emner, eller personer (point pr. rigtigt svar). Spørgsmål i tekst eller billeder, er ophængt i træ...
 21. Binde forskellige knob og stik (se boglisten nederst). Få point for antal, ved fremvisning ved næste levende post.
 22. Find næste post ved hjælp af højdekurver på kortet (det højeste eller laveste sted i eks. skoven). Se bogliste.
 23. Snit en vandre stok inden næste post. Husk kun af pinde i skovbunden, aldrig frisk træ.
 24. Besked med usynlig skrift. Få skriften frem og løs opgaven. Skriften skrives med citron-saft og kan ses når papiret varmes op over et lys.
 25. Nogle poster kan laves i kirker, på slotte og museer, m.m. Brug fantasien.
 26. Lave snesko af grene og kviste. Bind dem sammen. Vises frem og få point på næste post.
 27. Postbeskrivelse: Find blomster, blade, eller andre ting. Og medtag til fremvisning på næste levende post.
 28. Hent en flaskepost ude i vandet (på stranden) deri ligger en kode, som kan fortælle hvor holdet skal gå hen derfra. Posten kaster ud igen inden næste hold kommer. Flasken kan også være bundet til en sten i vand.

 

Her er så 51 forslag til bemandede poster med opgaver:

Lige til at vælge og bruge af, hvad der passer til jer...

 

 1. På en bemandet post, kan de få lidt at spise, hvor der i en bolle kan være indbagt en seddel (beskrivelse af næste post's adresse).
 2. Politi eller MP razzia (posterne er udklædt) hvor man skal forevise ID papirer. Dette er for at stresse holdet.
 3. Hæld sukker igennem hullet på en mønt, på tid. Sukkeret udleveres eks. i et papbægre, og kan igennem hullet ende i en flaske.
 4. Eks. 3 munke (udklædte poster) går rundt og mumler, om næste post/ en kompas kurs/en kompas pejling. Holdet må så gætte hvad de kan bruge oplysningerne til (nemlig, at komme til næste post).
 5. På en bemandet post får holdet udleveret en Trangia (Lejrkomfur), kuvert med frimærke, en dunk vand, og tændstikker, uden forklaring. Er de kvikke? finder den en kode eller en adresse under frimærket, som viser vej til næste post. Frimærket kan dampes af.
 6. Holdet skal lave en dåsofon (to dåser og en snor), og bevise at den er brugbar som telefon.
 7. Forcerer en å. i tov, som er ophængt i træerne, (i armgang eller på militærmaner), eller byg en bro af rafter og adskille igen, til næste hold.
 8. Snigepost: Holdet skal hente en kode el. lign. i et bevogtet område (i en skov eller lign.) uden at blive fanget.
 9. Få udleveret et iturevet kort, holdet skal samle det for at kunne se ruten til næste post.
 10. Hele holdet gennemløber en forhindrings bane på tid. Point gives af posten.
 11. Syng en sang (en kendt eller en fra FDF el. spejder sangbogen), el.lign. og få point af "posten".
 12. Eftersom at "posten" (personen) er overfaldet og frarøvet, får holdet kun udleveret et halvt kort, de følger dette til kortets kant hvor de finder resten af kortet (evt. af en mystisk person).
 13. Bjergbestigning. Ned ad stejl bakke ved hjælp af tov, firers holdet ned. Hjælp fra posten. Evt. med prof. klatreudstyr.
 14. Kaste med lasso efter en træstub, en træhest el. lign., og få point.
 15. På en af de første poster lav en fane og et armbind. Som medbringes på hele løbet som kendemærke for holdet. Posten har materialer, fanen / pinden kan evt. findes i skoven el.lign.
 16. Førstehjælps-post: En person ligger forslået: holdet skal efterse, yde førstehjælp, lægge person i aflåst sideleje, forbinde o.s.v.
 17. Mellem to poster stoppes holdet af en fremmed person. Ved næste post udspørges de om hvad de har set, mandens beklædning m.m. (detektiv øvelse).
 18. Lav en bådsmandsstol, eks. af dobbelt pælestik til transport/hejs af en syg person (se boglisten nederst).
 19. Holdet får udleveret et brev pulversuppe, som de skal varme over en trangia (sprit kogeapparat).
 20. Få udleveret et mærke (af posten) og sy det på skjorten eller lign. (et minde fra løbet).
 21. Gætte navne i forbryderalbum (fotos udklippet fra ugeblade af kendte mennesker, eller af ledere/lærere/gamle familiefoto). Eller foto af alverdens dyr.
 22. Holdet skal (ved posten) finde en person i krattet (i en omkreds af f.eks. 500 m. godt gemt). Point efter hurtighed.
 23. Holdet skal lave en gibs afstøbning af fodspor, dyrespor eller lign. i skovbunden
 24. Gå en kompaskurs med et tæppe eller sæk over hovedet (kompas og lygte med under tæppet). Det er vanskeligt når man ikke kan se omgivelserne. Nøjes med at gå rundt i eks. en skolegård.
 25. Lave en flitsbue og ild-pil, som sendes af sted mod en rakets lunte. Rammes lunten = top-point (for de større)!
 26. Føle-post: Føle med hænderne eller fødderne gennem hullet i en kasse, eller under et tæppe og gæt indholdet, som kan være syltetøj i glas, tøjdyr, mel i glas, regnorme og lign. Kun fantasien sætter grænser.
 27. Holdet, eks. 5 personer går på ski, på tid. Det er to lange brædder, hvor alle personer får fastspændt deres fødder (med snor), på række, som på ski. Skal så gå X-antal meter. Det kan være svært at enes om takten. Sjovt for publikum.
 28. En sidder i, mens andre skubber en trækasse hen over nogle ruller, eks. 4 rafter (som hele tiden lægges foran) på tid.
 29. En person er trillebør, d.v.s. gå på hænder mens en anden "med bind for øjnene" løfter børen (personen) i benene. Går en rute på tid, eller skal finde genstande i græsset på tid.
 30. Stafetløb, eks. på stylter, trillebør, med en kop vand eller lign. for at gøre det sværere.
 31. Holdet skal hente en genstand ned fra et træ el. lign., ved at slynge en person op med et brandlagen (presenning). Når personen kommer højt nok op, kan han nå genstanden.
 32. Kimsleg: Se en masse små ting (saks, kniv, tændstikker...) i 10 sekunder. Derefter lægges et tæppe over, og så prøve at huske hvad det var han / de / holdet så ? Point pr. rigtig gæt.
 33. Smage og lugte til div. krydderier med bind for øjnene. Så gætte hvad det er ?
 34. Byg en risbåd (af gran-ris) eller tømmerflåde for at komme ud efter en post/opgave som flyder eller hænger et sted i søen.
 35. Du har fået sand i øjnene (bind for øjnene) en anden dirigerer dig hen og henter en spand vand eller lign. på tid.
 36. Gå over et smalt bræt, eller kravl i tov med bind for øjnene. Eks. over en å...
 37. Samle to kartofler op fra et vandfad med munden. Eller fylde en kop med vand med en teske, på tid.
 38. Finde et tikkende vækkeur i krattet, ved posten. På tid. Vær stille og gå efter lyden.
 39. Alle på holdets ben bliver bundet sammen parvis med sidemandens, til de alle hænger sammen (højre ben til naboens venstre ben o.s.v.), sådan skal de gå til næste post.
 40. Med bind for øjnene: smøre en marmelade mad og spise den. Eller made en anden.
 41. To fra holdet bindes sammen, i hver sin ende af et langt reb. Bind 3 knob/stik eller en sløjfe på rebet, ved at kravle mellem hinanden.
 42. En bordtennisbold med en besked på, ligger i et rør lukket i bunden, eks. gravet ned i jorden. Man kan ikke få en hånd derned! Men ved siden af står nogle cornflakes, små magneter, en strikkepind, og en kande saftevand (eller vand). Holdet må selv finde ud af om hvordan de får bolden med beskeden op. Idéen er at de skal hælde væsken i, så bolden kommer flydende op. Posten gør opgaven klar igen til næste hold.
 43. Buddinge-post: Opgaven er at deltagerne skal lave budding, det er ikke så svært, man kan vælge at finde en opskrift på det. Man skal bare sørge for at buddingen går helt op til kanten af den udleverede skål. Bemærk det tager fire timer for buddingen at blive færdigt. Derfor skal ideen kun benyttes på et længerevarende løb. Man oplever at deltagerne straks lærer at samarbejde. Holdet skal transporterer buddingen rundt og vise den frem på sidste post, for at få point.
 44.  
 45. Lagkageløb som er beskrevet øverst, kan også laves af andre ingredienser.
 46.  
 47. Mange har prøvet lagkageløb, men man kan udvide konceptet. Orv hva!! Vi kalder det så for aftensmadløb.
 48.  
 49. Ved hver post får man udleveret en ingrediens, på en eller anden underfundig vis. Kartofler, lægges/gemmes i et område inden for en kvadrat, de skal så finde dem. Gulerødder fryses ind i en isblok, den skal så slås i stykker. Man kaster æg til holdet/patruljen, de skal så gribe dem, hvis ikke ja så er der ingen æg. Udfra hvilken middag der skal forberedes kan man selv finde på noget, der passer og hvor ingredienserne på en eller anden måde indgår i de forskellige poster.
 50.  
 51. Patruljerne (holdene) skal selv transportere maden til sidste post hvor de så laver maden. Den kan så bedømmes af en smagskomite.

 

Færdige løb og skattejagt

..lige til at printe ud.

Vi har lavet flere færdige løb og aktiviteter, som er lige til at printe ud.

Når du klikker på dem åbner de i PDF-filer som kan printes ud.

 

Åbner filerne ikke skal du instalerer Adobe Reader, hentes her...

 

Brøndbyløbet

Et stjerneløb, på et mindre område, med levende poster

Hent løbet her...

 

 

Bingoløb

Udføres på et mindre område, ingen levende poster, ud over løbslederen.

Hent løbet her...

 

 

Diagramløb

Et stjerneløb, på et mindre område, uden levende poster, ud over lederen.

Hent løbet her...

 

 

Ludoløb

På et mindre område eller indørs, ingen levende poster.

Hent løbet her...

 

 

Raflebingo

Er et stjerneløb kan udføres på et mindre område, ingen levende poster.

Hent løbet her...

 

 

Troels træben

Er et løb for mindre børn og deres forældre...

Hent løbet her...

 

 

Gullerodsløb

Et løb for mindre børn.

Hent løbet her...

 

Bogliste med flere gode idéer

Find dem på biblioteket

Begynderinstruktion i orientering 79,685 Preben Schmidt (Den er rigtig god, hvis det skal læres rigtigt!) Dansk orienteringsforbund, 1983

 

Håndbog i orientering 79,685 Preben Schmidt. FDF, 1985

 

Orienteringsløb Preben Schmidt. Clausen bøger, 1982

 

Skattejagt og orienteringsløb 79,3 Claus Zimba Dalby. Klematis, 1988

 

Vi leger skattejagt 79,3 Claus Zimba Dalby. Klematis, 1990

 

Hemmelige koder 19,523 For spioner, kærestefolk og hemmelige klubber. Af Jim Højberg, Stavnsager/Joker,1985

 

Hemmelig skrift & koder,redok & tfirks gilemmeh 19,523 Af Gunner Møller, Høst 1968

 

Den hemmelige klub 19,523 Falkon Travis, Høst 1975

 

Nemme koder 19,523 Jim Højberg. Bogfabrikken, 1988

 

Med skæg hat og blå briller 79,3 En håndbog for agenter m.m. Bogfabrikken, 1990

 

Pioner håndbogen Reb og rafter (Knob og stik). FDF

 

Spejderlex 37,08 Det Danske Spejderkorps, 1988

 

 

Copyright © All Rights Reserved Skriv til webmaster på "webmaster(snabel-A)vores-fritid.dk"